Helsingin Messukeskus, kokoustila 207, hotellin 2. kerros

Suomen Suu- ja Leukakirurgiyhdistys ry (SSLY)
Suomen leuka- ja kasvokirurgian yhdistys ry (LEKA)

Viisaudenhampaan poiston pulmakohtia

Session tarkoituksena on nostaa esille viisaudenhampaan hoitoon liittyviä ristiriitaisuuksia ja
selventää niiden hoitoa alustuksilla ja yhdessä keskustelemalla.

 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

www.kirurgiyhdistys.fi

Suomen Suu- ja Leukakirurgiyhdistyksen nettisivut

www.suujaleukakirurgiyhdistys.fi

 

9:00

Avaus
Irja Ventä, SSLY ja Risto Kontio, LEKA

9:00–9:30

Mitä uutta päivitetyssä viisaudenhampaan Käypä hoito -suosituksessa
Dosentti Irja Ventä, suositustyöryhmän puheenjohtaja, Helsinki

9:30–10:00

Mikrobilääkkeiden Käypä hoito –suositus: 2 g amoksisilliiniako kaikille
Dosentti Tero Soukka, Turku

10:00–10:30

Kahvi

10:30–11:00

KKTT-tutkimukset hermovaurioiden estämisessä
EHL Mika Mattila, Pantomo, Helsinki

11:00–11:15

Hampaanpoistoon liittyvät potilasvalitukset
HLL Sanna Koskela, Helsinki

11:15–11:45

Hermovaurioiden korvattavuuskäytännöt Potilasvakuutuskeskuksessa
Korvauslakimiehet Elina Muukkonen ja Titta Lähdesmäki

11:45–12:00

Koronektomian tekniikka, edut ja ennuste
HLT, EHL Ari Rajasuo, Mikkelin keskussairaala

12:00 – 13:00

Lounas ja tutustuminen näyttelyyn

13:00–13:30

Alveoliitin hoidon eri vaihtoehdot
Dosentti Irja Ventä, Helsingin yliopisto

13:30–14:00

Viisaudenhammas sairaalan näkökulmasta
Dosentti Risto Kontio, HUS

14:00–14:30

Parodontologinen näkökulma viisaudenhammaskirurgiassa
EHL Kari Palokas, Kuopio
Keinomateriaalit viisaudenhammaskirurgiassa
HLT, EHL Marja Pöllänen, Turku

14:30–15:00

Kahvi

15:00–15:45

Tapausselostuksia erikoistujilta
Tampere, Turku ja Kuopio

15:45–16:00

Keskustelua